Beckers Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/beckers-muskeldystrofi
  /
  Muskeldystrofi er en fellesbetegnelse på arvelige sykdommer som primært angriper skjelettmuskelfibrene. Sykdommene kjennetegnes ved fremadskridende svinn av muskelcellene, ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... Dette finnes publiserte internasjonale retningslinjer for DMD og Becker muskeldystrofi [1, 2]. For DMD og for dystrofia ... kontraktilitet) Duchenne – kvinnelig mutasjonsbærer Dystrofin Dilatert Ingen Uvanlig Becker muskeldystrofi Dystrofin Dilatert Overlednings-forstyrrelser Som ved DMD ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ng-av-selvmordsrisiko-suicidologi
  /
  ... grad overtatt av vitenskapelige eller pseudovitenskapelige meningssystemer. Ernest Becker har i sin prisvinnende bok The denial of ... og herostratisk destruktivitet). En kan godt si at Becker gjør det samme for døden som Freud gjorde ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3768
  /
  ... økt risiko for anfall av urinsyregikt. Referanser:1. Becker MA. Prevention of recurrent gout. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13.12.2014). 2. Becker MA. Diuretic-induced hyperuricemia and gout. In: UpToDate. http:// ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4169
  /
  ... J Neurol 2009; 16(9): 968-81. 12. Becker WJ, Findlay T et al. Guideline for primary care ... Fam Physician 2015; 61(8): 670-9. 13. Becker WJ. Acute migraine treatment in adults. Headache 2015; ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4773
  /
  ... Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 800-2. 7. Becker MA, Ryan LM. Clinical manifestations and diagnosis of ... helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juni 2016). 9. Becker MA, Ryan LM. Treatment of calcium pyrophosphate crystal ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8639
  /
  ... 729, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no) 3. Becker MA. Treatment of acute gout. Version 16.0. ... helsebiblioteket.no/ Sist oppdatert: 7. februar 2017). 4. Becker MA.Prevention of recurrent gout: Pharmacologic urate-lowering ...
 8. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/smerte
  /
  ... flere liggedøgn på sykehus enn befolkningen for øvrig (Becker, 1997). Utvikling over tid Selv om vi de siste tiårene ... plasma. Journal of Pain Research, 10 , 515-525. Becker, N., Bondegaard, T. A., Olsen, A. K., Sjogren, ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Fukosidose INCL NF 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 ... AT Ataxia telangiectasia Atypisk nevroaksonal dystrofi Battens sykdom Beckers ... syndrom Betamannosidose Beta-propeller protein- ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3417
  /
  ... 1416, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)4. Becker WJ. Use of oral contraceptives in patients with ... 1416, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)4. Becker WJ. Use of oral contraceptives in patients with ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste