Beckwith-wiedemanns syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/beckwith-wiedemanns-syndrom
  /
  Beckwith-Wiedemanns syndrom (BWS) kjennetegnes av økt vekst i fostertid og tidlige barneår. Tilstanden kan variere mye fra person ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' syndrom Niemann-Picks sykdom Alpers sykdom ... telangiectasia Atypisk nevroaksonal dystrofi Battens sykdom Beckers ... protein-assosiert nevrodegenerasjon Bilateral polymicrogyri ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=12624
  /
  ... fosterskadelig virkning? Kan det eventuelt være årsak til Beckwith-Wiedemanns syndrom hos kvinnens barn? Sykehuslege har ikke funnet dette ... ingen holdepunkter for en sammenheng med utvikling av Beckwith-Wiedemann syndrom. Referanser:1. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. http:// ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... trakeo-stenose, Stemmebåndsparese, Avleiringssykdommer, halstumores/oppfylninger, Down syndrom, Beckwith Wiedemann syndrom Nedre luftveisobstruksjon (f. eks. Cystisk fibrose, Bronkopulmonal dysplasi, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../obstruktiv-sovn-apne
  /
  ... syndrom, Crouzon syndrom, Apert syndrom, Pierre Robins sekvens, Beckwith Wiedemanns syndrom, Akondroplasi, Chiari malformasjon,CHARGE syndrom, Choanalatresi, Leppe-kjeve- ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/stor-høyde
  /
  ... Svært økt vekst i spedbarnsalder kan også skyldes Beckwith-Wiedemann syndrom og hyperinsulinisme. Tilstander som pubertas precox eller hyperandrogenisme ( ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/genetikk
  /
  ... av disse er en del overvekst-syndromer inkludert Beckwith-Wiedemann syndrom der mekanismen synes å inkludere imprinting. Kreftrisikoens størrelse ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../10-glukose
  /
  ... Bricanyl), propranolol (Inderal) til mor Hyperinsulinisme: F.eks Beckwith-Wiedemanns syndrom (makroglossi, bukveggsdefekt, visceromegali, gigantisme/hemihypertrofi, karakterisiske ”streker” på ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../solide-svulster/nyresvulster
  /
  ... syndromer/utviklingsforstyrrelser som: Aniridi Hemihypertrofi Genital/urinveis-midannelser Beckwith-Wiedemanns syndrom Denys-Drash syndrom WAGR syndrom Pasienter med disse ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../leversvulster/hepatoblastom
  /
  ... kjent. Tilstander som disponerer for hepatoblastom Isolert hemihypertrofi Beckwith-Wiedemann syndrom Familiær adenomatøs polypose Pasienter med disse syndromene/utviklingsforstyrrelsene ...
forrige · 1 · 2 · neste