Beckwith-wiedemanns syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. RELIS
    -
    relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=12624
    /
    ... fosterskadelig virkning? Kan det eventuelt være årsak til Beckwith-Wiedemanns syndrom hos kvinnens barn? Sykehuslege har ikke funnet dette ... ingen holdepunkter for en sammenheng med utvikling av Beckwith-Wiedemann syndrom. Referanser:1. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. http:// ...