Blødersykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hematologi-og-onkologi/hemofili
  /
  ... større kirurgi etc. benyttes faktorkonsentrater som ved alvorlig blødersykdom. D. Behandling av von Willebrand sykdom i moderat ... Carcao MD. The Diagnosis and Management of Congenital Hemophilia. Semin Thromb Hemost 2012; 38: 727–734 Coppola ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  nordhemophilia.org/...uidelines acquired hemophilia 2009.pdf
  /
  Blødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2009 Working Group on Acquired Haemophilia of the Nordic Haemophilia Centres Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../refusjon-av-utgifter
  /
  ... og annet materiell (stomi fra tarm og urinveier) Blødersykdom Lungesykdom Veksthormonforstyrrelse Testmateriell for nyretransplanterte Hoftebeskytter Medisinsk forbruksmateriell ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  nordhemophilia.org/...idelinesCongenitalHaemophilia_2017.pdf
  /
  Blødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2017 Nordic Hemophilia Council Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...klipping-av-tungeband-hos-nyfodte
  /
  ... time det første døgnet Kontraindikasjoner Påvist eller mistenkt blødersykdom. Barn som ikke har fått Vitamin K. Pågående ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../spesialinstitusjoner
  /
  ... NB for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom NB for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../blåreseptforskriften
  /
  ... og annet materiell (stomi fra tarm og urinveier) Blødersykdom Lungesykdom Veksthormonforstyrrelse Testmateriell for nyretransplanterte Hoftebeskytter NAV har ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  nordhemophilia.org/.../congenital-von-willebrand-disease
  /
  Willebrand Trombocytopati 2008 Nordic Hemophilia Council Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe