Cep or "congenital erythropoietic porphyria" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-helsebiblioteket-collection
    -
    www.helse-bergen.no/.../Sider/Behandlingsretningslinjer.aspx
    /
    Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har utarbeidet retningslinjer for behandling for flere av porfyrisykdommene. Det er viktig å vite ...