Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-helsebiblioteket-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/...ssri-og-fentanyl-legemiddelverket
    /
    ... Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet Gastrointestinale symptomer, ...