Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...on-aspen-pharma-trading-ltd-561601
  /
  ... redusert plasmakolinesteraseaktivitet (dosereduksjon) eller resistens overfor ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere (doseøkning)). Tilberedning/Håndtering: Inneholder ikke konserveringsmiddel. Skal ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ex-aspen-pharma-trading-ltd-561981
  /
  ... hos pasienter som tidligere har vært overfølsomme for andre nevromuskulære blokkere. Cisatrakurium har ingen klinisk effekt på hjerterytme, ... kg hos pasienter med myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer, da de har utvist økt sensitivitet overfor ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8434
  /
  ... for henvendelse: 08.01.2014Antidepressivum til pasient med Charcot-Marie-Tooths sykdomSPØRSMÅLHenvendelse fra lege: En pasient har Charcot-Marie-Tooths sykdom (ChMT) og depresjon. Det er indisert å ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/amming/alle
  /
  ... er liten. Se fluorokinoloner (3) (Link) Cisatrakurium Se nevromuskulære blokkere (2) (Link) Cisplatin Overgang til morsmelk er ... 5) (Link) Mitotan Opplysninger mangler (3) Mivakurium Se nevromuskulære blokkere (2) (Link) Modafinil Opplysninger mangler (3) Moklobemid ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/esmeron-msd-558797
  /
  ... blokade. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme etter administrering av nevromuskulære blokkere. Forholdsregler for å behandle slike tilfeller må alltid ... dersom en kjenner til tidligere anafylaktiske reaksjoner på nevromuskulære blokkere fordi kryssreaksjoner er rapportert. Forlenget paralyse og/ ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=482
  /
  ... måneder etter seponering, men hos enkelte pasienter kan nevromuskulære problemer vedvare over lengre perioder/flere måneder. Det ... nevrotoksiske effekten av vinkristin. F.eks. er diagnosen Charcot-Marie-Tooth (CMT) foreslått som kontraindikasjon for bruk av vinkristin ( ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/bridion-msd-547105
  /
  ... til å reversere blokade indusert med ikke-steroide nevromuskulære blokkere som suksametonium eller benzylisokinolinforbindelser. Skal ikke brukes ... å reversere nevromuskulær blokade indusert med andre steroide nevromuskulære blokkere enn rokuronium eller vekuronium. Bør ikke brukes for ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7098
  /
  ... Fra en bedriftslege.SVAREssensen er at ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere, inkl. vekuron (Norcuron) gir mindre risiko for ... midler er generelt lav (1). Fra (2): Alle nevromuskulære blokkere kan utløse alvorlige anafylaktiske reaksjoner, suksameton hyppigst. ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/bridion-msd-547105
  /
  ... til å reversere blokade indusert med ikke-steroide nevromuskulære blokkere som suksametonium eller benzylisokinolinforbindelser. Skal ikke brukes ... å reversere nevromuskulær blokade indusert med andre steroide nevromuskulære blokkere enn rokuronium eller vekuronium. Bør ikke brukes for ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8291
  /
  ... og er selvfølgelig en stor utfordring innen medisinen. Nevromuskulære blokkere representerer den hyppigste årsaken til bivirkninger hvor ... altså ha skjedd før selve eksponering for de nevromuskulære blokkerne [1, 2]. Ved årtusenskiftet hadde Norge 10 ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste