Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevromuskulaere-sykdommer
  /
  Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som ramme r kroppens motoriske enheter . En ... utløper, og de muskelfibrene nervecellen forsyner med impulser . Nevromuskulære sykdommer kan således påvirke nervecellene i ryggmargen (forhornsceller), ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1164/patient-leaflets
  /
  ... Patient leaflets Procedural videos Evidence Drugs English Português Charcot-Marie-Tooth disease View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1164/patient-leaflets
  /
  Skip to main content BMJ Best Practice <![CDATA[ #searchBoxWrap .tt-open:before {content: "Recently viewed topics:"; } #searchBoxWrap .tt-label-override:before, #searchBoxWrap . ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' ... Mitokondrielt membranprotein-assosiert nevrodegenerasjon Hvit substans-sykdommer ... syndrom NF 1 FAHN Fettsyre-hydroksylase- ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' ... Mitokondrielt membranprotein-assosiert nevrodegenerasjon Hvit substans-sykdommer ... syndrom NF 1 FAHN Fettsyre-hydroksylase- ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/spinal-muskelatrofi
  /
  ... normal måte. Sykdommen er en av de hyppigste nevromuskulære sykdommene (muskelsykdommer). Den kan debutere i fostertiden, i ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no/muskeldystrofi-medfodt
  /
  Muskeldystrofier er en gruppe medfødte nevromuskulære sykdommer, der som felles trekk har strukturforandringer av musklene, slik det best kan ses i mikroskop. CMD viser seg ved slapphet ( ...