Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  Bakgrunn Nevromuskulære sykdommer rammer den motoriske enheten, d.v.s. forhornceller, nerverøtter, perifere motoriske og sensoriske nerver, nevromuskulær overgang ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  Bakgrunn Genetisk betingete nevromuskulære sykdommer har gått fra å være klinisk diagnostiserte primære muskelsykdommer med varierende hjerteaffeksjon til å være en sykdomsgruppe med ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bivirkning
  /
  ... de tilsiktede. Den mest vanlige bivirkningen er plagsomme nevromuskulære symptomer knyttet til blokkering av nigrostriatale baner i ... på negative symptomer. Det er mindre risiko for nevromuskulære bivirkninger ved bruk av AGA enn FGA, men ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gastroøsofageal-refluks
  /
  ... konservativt sees hyppigere hos de med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og medfødte misdannelser i gastrointestinal traktus (f ... komplikasjoner relatert til GØRS. Barn med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, samt barn med medfødte misdannelser i øvre ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../observasjonsstue-lungeavdelingen
  /
  ... akutte respirasjonsproblemer hos pasienter med kroniske lungesykdommer eller nevromuskulære sykdommer. Vurder fortløpende behov for intensivbehandling utfra vedtatt ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9-nevrologi/9.9-floppy-infant
  /
  ... klinikk/symptomer Aktuelle nivå Motoriske forhornscelle m/axon Nevromuskulære overgang/synapse Muskel Prenatale presentasjonsformer Reduserte foster bevegelser ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandling-av-tilbakefall
  /
  ... gitt som injeksjon, medfører stor risiko for akutte nevromuskulære bivirkninger dersom det ikke samtidig gis antikolinerge antiparkinsonmidler ( ... eksisterende studiene tyder på at preparatet har mindre nevromuskulære bivirkninger enn FGA, men mer enn benzodiazepiner.
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandling-av-gravide-og
  /
  ... barna kan bli født med lette til forbigående nevromuskulære bivirkninger. Ut fra kunnskap fra naturalistiske studier og ... flere preparatomtaler beskrevet at barnet kan oppleve forbigående nevromuskulære (ekstrapyramidale) symptomer i perioden like etter fødselen ved ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../oppstart-av-behandling
  /
  ... nye preparatet gradvis økes over noen uker. Akutte, nevromuskulære bivirkninger (dystonier) kan dempes med antikolinerge antiparkinsonpreparater. Vedvarende ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandling-ved-oppnådd
  /
  ... dette kan skyldes dårligere behandlingssamarbeid på grunn av nevromuskulære bivirkninger i den siste gruppen. Dårlig behandlingsetterlevelse (non- ... vektlegges. Oppfølgingen må inkludere kartlegging av forekomst av nevromuskulære ... samt kontroll av kardiovaskulære risikofaktorer som blodtrykk, ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · neste · siste