Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevromuskulaere-sykdommer
  /
  Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som ramme r kroppens motoriske enheter . En ... utløper, og de muskelfibrene nervecellen forsyner med impulser . Nevromuskulære sykdommer kan således påvirke nervecellene i ryggmargen (forhornsceller), ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  Bakgrunn Nevromuskulære sykdommer rammer den motoriske enheten, d.v.s. forhornceller, nerverøtter, perifere motoriske og sensoriske nerver, nevromuskulær overgang ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  Bakgrunn Genetisk betingete nevromuskulære sykdommer har gått fra å være klinisk diagnostiserte primære muskelsykdommer med varierende hjerteaffeksjon til å være en sykdomsgruppe med ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bivirkning
  /
  ... de tilsiktede. Den mest vanlige bivirkningen er plagsomme nevromuskulære symptomer knyttet til blokkering av nigrostriatale baner i ... på negative symptomer. Det er mindre risiko for nevromuskulære bivirkninger ved bruk av AGA enn FGA, men ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gastroøsofageal-refluks
  /
  ... konservativt sees hyppigere hos de med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og medfødte misdannelser i gastrointestinal traktus (f ... komplikasjoner relatert til GØRS. Barn med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, samt barn med medfødte misdannelser i øvre ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../observasjonsstue-lungeavdelingen
  /
  ... akutte respirasjonsproblemer hos pasienter med kroniske lungesykdommer eller nevromuskulære sykdommer. Vurder fortløpende behov for intensivbehandling utfra vedtatt ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9-nevrologi/9.9-floppy-infant
  /
  ... klinikk/symptomer Aktuelle nivå Motoriske forhornscelle m/axon Nevromuskulære overgang/synapse Muskel Prenatale presentasjonsformer Reduserte foster bevegelser ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...on-aspen-pharma-trading-ltd-561601
  /
  ... redusert plasmakolinesteraseaktivitet (dosereduksjon) eller resistens overfor ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere (doseøkning)). Tilberedning/Håndtering: Inneholder ikke konserveringsmiddel. Skal ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../mivacron-glaxosmithkline-561601
  /
  ... hypersensitivitet: Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme etter administrering av nevromuskulære blokkere. Forholdsregler for å behandle slike tilfeller må alltid ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ex-aspen-pharma-trading-ltd-561981
  /
  ... hos pasienter som tidligere har vært overfølsomme for andre nevromuskulære blokkere. Cisatrakurium har ingen klinisk effekt på hjerterytme, ... kg hos pasienter med myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer, da de har utvist økt sensitivitet overfor ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste