Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...on-aspen-pharma-trading-ltd-561601
  /
  ... redusert plasmakolinesteraseaktivitet (dosereduksjon) eller resistens overfor ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere (doseøkning)). Tilberedning/Håndtering: Inneholder ikke konserveringsmiddel. Skal ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../mivacron-glaxosmithkline-561601
  /
  ... hypersensitivitet: Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme etter administrering av nevromuskulære blokkere. Forholdsregler for å behandle slike tilfeller må alltid ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ex-aspen-pharma-trading-ltd-561981
  /
  ... hos pasienter som tidligere har vært overfølsomme for andre nevromuskulære blokkere. Cisatrakurium har ingen klinisk effekt på hjerterytme, ... kg hos pasienter med myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer, da de har utvist økt sensitivitet overfor ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/nimbex-glaxosmithkline-561981
  /
  ... hos pasienter som tidligere har vært overfølsomme for andre nevromuskulære blokkere. Cisatrakurium har ingen klinisk effekt på hjerterytme, ... kg hos pasienter med myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer, da de har utvist økt sensitivitet overfor ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../nimbex-glaxosmithkline-561981
  /
  ... hos pasienter som tidligere har vært overfølsomme for andre nevromuskulære blokkere. Cisatrakurium har ingen klinisk effekt på hjerterytme, ... kg hos pasienter med myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer, da de har utvist økt sensitivitet overfor ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/amming/alle
  /
  ... er liten. Se fluorokinoloner (3) (Link) Cisatrakurium Se nevromuskulære blokkere (2) (Link) Cisplatin Overgang til morsmelk er ... 5) (Link) Mitotan Opplysninger mangler (3) Mivakurium Se nevromuskulære blokkere (2) (Link) Modafinil Opplysninger mangler (3) Moklobemid ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/esmeron-msd-558797
  /
  ... blokade. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme etter administrering av nevromuskulære blokkere. Forholdsregler for å behandle slike tilfeller må alltid ... dersom en kjenner til tidligere anafylaktiske reaksjoner på nevromuskulære blokkere fordi kryssreaksjoner er rapportert. Forlenget paralyse og/ ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/esmeron-msd-558797
  /
  ... blokade. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme etter administrering av nevromuskulære blokkere. Forholdsregler for å behandle slike tilfeller må alltid ... dersom en kjenner til tidligere anafylaktiske reaksjoner på nevromuskulære blokkere fordi kryssreaksjoner er rapportert. Forlenget paralyse og/ ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/bridion-msd-547105
  /
  ... til å reversere blokade indusert med ikke-steroide nevromuskulære blokkere som suksametonium eller benzylisokinolinforbindelser. Skal ikke brukes ... å reversere nevromuskulær blokade indusert med andre steroide nevromuskulære blokkere enn rokuronium eller vekuronium. Bør ikke brukes for ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../robinul-neostigmin-meda-563579
  /
  ... dersom det ikke oppnås tilfredsstillende reversering av den nevromuskulære blokkering. En totaldose som overskrider 2 ml anbefales ... med suksameton (suksinylkolin) da neostigmin potenserer den depolariserende nevromuskulære blokade av suksameton. Robinul-Neostigmin Meda Lukk Forsiktighetsregler ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste