Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../Barn/Barn-ALL?lg=procedure&containsFaq=false
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 2. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...ncerType=Barn Akutt leukemi&containsFaq=False
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 3. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/...rn-ALL?lg=procedure&containsFaq=false
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 4. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/...=Barn Akutt leukemi&containsFaq=False
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 5. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/KSPROSEDYRERFASE1/Barn/Barn-ALL?lg=print
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 6. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../BEHANDLING/Cellegift/ALL?lg=ksprint
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 7. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Galle/Bakgrunn/Prognose
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 8. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../Cellegift/Sarkom-Yondelis?lg=ksprint
  /
  ... god kostholdsveiledning er viktig. Smerter Vinkristin kan gi nevromuskulære manifestasjoner. Ofte starter det med følelsesforstyrrelser og nummenthet/ ...
 9. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../Leukemi-ALL?lg=procedure&containsFaq=false
  /
  ... motoriske forstyrrelser kan opptre ved forsatt behandling. De nevromuskulære bivirkningene er muskelsvakhet, muskelsvinn, bortfall av dype senreflekser, ...
 10. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/...LL?lg=ks&CancerType=Leukemi&containsFaq=False
  /
  ... motoriske forstyrrelser kan opptre ved forsatt behandling. De nevromuskulære bivirkningene er muskelsvakhet, muskelsvinn, bortfall av dype senreflekser, ...
forrige · 1 · 2 · neste