Charcot-marie-tooths or nevromuskulære Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8434
  /
  ... for henvendelse: 08.01.2014Antidepressivum til pasient med Charcot-Marie-Tooths sykdomSPØRSMÅLHenvendelse fra lege: En pasient har Charcot-Marie-Tooths sykdom (ChMT) og depresjon. Det er indisert å ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=482
  /
  ... måneder etter seponering, men hos enkelte pasienter kan nevromuskulære problemer vedvare over lengre perioder/flere måneder. Det ... nevrotoksiske effekten av vinkristin. F.eks. er diagnosen Charcot-Marie-Tooth (CMT) foreslått som kontraindikasjon for bruk av vinkristin ( ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7098
  /
  ... Fra en bedriftslege.SVAREssensen er at ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere, inkl. vekuron (Norcuron) gir mindre risiko for ... midler er generelt lav (1). Fra (2): Alle nevromuskulære blokkere kan utløse alvorlige anafylaktiske reaksjoner, suksameton hyppigst. ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8291
  /
  ... og er selvfølgelig en stor utfordring innen medisinen. Nevromuskulære blokkere representerer den hyppigste årsaken til bivirkninger hvor ... altså ha skjedd før selve eksponering for de nevromuskulære blokkerne [1, 2]. Ved årtusenskiftet hadde Norge 10 ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=10700
  /
  ... noen ganger ved krampetilstander og unntaksvis ved respiratorbehandling. Nevromuskulære blokkere må kun brukes til pasienter i generell ... andre tilfeller ved vanskelig forhold må man bruke nevromuskulære blokkere (3,4). Ved behov for nevromuskulær blokkade ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=10547
  /
  ... på 10 mg metylfenidat. Han lider også av "Charcot-Marie-Tooth" (nevrologisk sykdom). Psykiateren spør om forslag til medisinering ... sykdommen. Vi finner imidlertid beskrevet at symptomene ved Charcot-Marie-Tooth kan øke på og bli tydeligere med alderen. ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2672
  /
  ... man bør være forsiktig hos pasienter med kjente nevromuskulære sykdommer. Hva innebærer dette? SVARI følge den godkjente ... legemidlet brukes med stor forsiktighet hos pasienter med nevromuskulære sykdommer som Parkinsons sykdom eller andre tilstander som ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2979
  /
  Dato for henvendelse: 05.01.2009Anafylaktiske reaksjoner av nevromuskulære blokkere og kryssreaksjoner.SPØRSMÅLEr det forskjeller i frekvens av anafylaktiske reaksjoner for nevromuskulære blokkere som brukes i Norge, og er det ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5090
  /
  ... aktivitet, noe som blant annet kan forklare de nevromuskulære bivirkningene. Det er imidlertid ingenting som tyder på ... det heller ikke være noen risiko for irreversible nevromuskulære bivirkninger av typen tardive dyskinesier ved bruk av ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=650
  /
  Dato for henvendelse: 02.02.2004Allergi og nevromuskulære blokkereSPØRSMÅLEn pasient er allergisk mot følgende muskelrelakasantia: Curacit® (suksametonium), Pavulon® (pankuronium), Norcuron® (vekuronium) og Esmeron® (rokuronium). Mivacron® (mivakurium) og Nimbex® (cisatrakurium) er ikke ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste