Conotruncal anomali face syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-helsebiblioteket-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/.../16-kromosomanalyser/16.5-22q11.2
    /
    ... Jonsrud Andre navn: DiGeorges syndrom, Velokardifacialt syndrom (VCFS), Conotruncal anomaly face syndrome (CTFS). Hyppighet: ca 1/4000. Ca. 90 % er ...