Cystisk fibrose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...os-barn-og-unge-med-fysisk-sykdom
  /
  ... hodepine, andre kroniske smertetilstander, kroniske luftveissykdommer (som astma, cystisk fibrose mm.) og symptomer på angst eller depresjon. Deltakerne ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...unnskapssenter-for-helsetjenesten
  /
  Pasienter som lider av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kan oppleve bedring og føle seg mindre utmattet ved å delta i treningsbehandling. Det er konklusjonen i en nylig oppdatert Cochrane- ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... Linn Rødevand og Henrik Børsting Jacobsen Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) eller myalgisk encefalopati (ME) er en omstridt betegnelse ... funksjonsnedsettende utmattelse (Clayton, 2015). Det diskuteres stadig om CFS/ME er en fysisk eller psykisk lidelse (Stubhaug, ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-diagnosen-best-kunnskapssenteret
  /
  ... laboratorietest for å stille diagnose for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Leger må derfor bruke andre typer diagnostiske ... og nevroimmunologisk lidelse, fra pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Ingen vitenskapelige holdepunkter - Vi fant ikke holdepunkter ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  Ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er det uavklarte underliggende sykdomsmekanismer og faglig uenighet om diagnosekriterier og behandlingsmetoder. Her gjennomgår vi forskningslitteraturen og kommenterer også debatten ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-om-kronisk-utmattelsessyndrom-me
  /
  ... Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  ... undersøkelse av behandling av kronisk utmattelsessyndrom, ofte forkortet CFS/ME. Konklusjonen den gang var at pasientene hadde ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...oy-for-kronisk-utmattelsessyndrom
  /
  ... Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  ... pasienter henvist med mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). I denne studien rapporterer vi diagnoser og ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process, har rapportert om positiv effekt. ...
forrige · 1 · 2 · neste