Cystisk fibrose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../cystisk-fibrose
  /
  Bakgrunn Cystisk fibrose (CF) er den vanligste livsbegrensende autosomalt ressesivt arvelige sykdommen blant kaukasere. Insidensen i Skandinavia er ca. 1: ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../non-cf-bronkiektasier
  /
  ... til sekundære bronkiektasier mer distalt. Årsaker til bronkiektasier: Cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD), se kapittel Cystisk fibrose og Primær ciliær dyskinesi (PCD). Immundefekter, hyppigst er ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../primaer-ciliedyskinesi
  /
  ... og andre årsaker til kronisk våthoste, for eksempel cystisk fibrose, immunsvikt, tracheobronchomalasi, og pulmonal aspirasjon bør utelukkes. Pasienter ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../lungesykdommer/cystisk-fibrose
  /
  ... lungeavdelingen er en del av Norsk senter for Cystisk Fibrose (NSCF) og har ansvaret for de voksne pasientene med CF. CF er en arvelig sykdom (autosomal recessiv) som ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../luftveier/bronkiektasier
  /
  ... med bronkiektasier har en bakenforliggende sykdom som heter cystisk fibrose eller alfa -1 antitrypsinmangel. Disse sykdommene er arvelige. Cystisk fibrose oppdages vanligvis i småbarnsalderen. Symptomer Det vanligste symptomet ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../malabsorpsjon
  /
  ... pancreasinsufficiens (generell eller selektiv, se eget kapittel om Cystisk fibrose,) Primær dysfunksjon av tarmmucosa med defekt intestinal absorpsjon, ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antimikrobielle-midler
  /
  ... også ved Pseudomonas aeruginosa infeksjoner hos barn med cystisk fibrose. Makrolider Erytromycin: Gies p.o og sjelden i. ... barn med immunsvikt. Vanligvis effektivt mot Stenotrophomonas maltophilia (cystisk fibrose). Brukes bl.a. ved visse bakterielle gastroenteritter (Yersinia) ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... syndrom, Beckwith Wiedemann syndrom Nedre luftveisobstruksjon (f. eks. Cystisk fibrose, Bronkopulmonal dysplasi, Bronchiolitis obliterans, Tracheo-bronchomalaci) Kardiopulmonale sykdommer ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  dx.doi.org/10.1002/14651858.CD003148.pub3
  /
  Psychological interventions for cystic fibrosis Cystisk fibrose Psykososiale tiltak 2014 Cochrane Library Oppsummert forskning Oppsummert forskning om kropp og sinn O.F. Psykisk helse 2003
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gastrointestinal-sykdom
  /
  Se kap. Cystisk fibrose.
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste