Cystisk fibrose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5103
  /
  ... imipenem? Spørsmålet dreier seg om en pasient med cystisk fibrose (CF) som får profylaktisk eradikering med meropenem 2 ... pasienter er kroniske bærere (4). Norsk senter for cystisk fibrose anbefaler at CF-pasienter som er kroniske bærere ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=845
  /
  ... har fått preparatet utlevert tidligere. Pasienten har sannsynligvis cystisk fibrose. Farmasøyten ønsker informasjon om denne administrasjonsformen av preparatet, ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3818
  /
  ... om Aclasta (zoledronsyre) kan gis til pasient med cystisk fibrose eller om det er kontraindisert. En spesialavdeling ved ... bisfosfonater er greit å gi til pasienter med cystisk fibrose, og legen lurer på om dette også gjelder ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6739
  /
  ... om tobramycin er mer effektivt enn gentamicin ved cystisk fibrose (CF). Barnelegen spør om gentamicin kan brukes ved ... veileder i pediatri har et eget kapittel om cystisk fibrose, hvor også antibiotikabehandling er omtalt. Tobramycin er her ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4361
  /
  ... 03.10.2012Sertralin og cystisk fibroseSPØRSMÅLEn pasient med cystisk fibrose er satt på sertralin (Zoloft). Hans depresjon er ... beskrevet at sertralin direkte skulle påvirke lungesykdom som cystisk fibrose (CF). Respiratoriske bivirkninger som bronkospasmer og dyspné er ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4124
  /
  Dato for henvendelse: 30.09.2015Hormonell prevensjon, cystisk fibrose, diabetes og leverkomplikasjonerSPØRSMÅLEn ung kvinne med cystisk fibrose (CF) og levercirrose, varise i øsofagus og insulinkrevende diabetes har behov for kombinasjons-p-pille. ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2352
  /
  ... til informasjon om produktet AquADEK - et multivitaminpreparat ved cystisk fibrose. Informasjonen planlegges publisert på sykehusets internettsider og målgruppen ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7117
  /
  ... ved lungeinfeksjon med Pseudomonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose (1,2). Vi antar at henvendelsen gjelder gravide ... denne diagnosen. Det er viktig at gravide med cystisk fibrose får god oppfølging under svangerskapet. Dette innebærerer blant ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3392
  /
  ... forsøkt i terapeutisk øyemed, særlig hos pasienter med cystisk fibrose, og det foreligger Cochrane-rapporter både på bruk ved cystisk fibrose og hos barn med akutt bronkiolitt. I begge ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=3381
  /
  ... inhalasjon er luftveislidelser med patologisk slimdannelse, for eksempel cystisk fibrose og atelektase. Andre indikasjoner er under og etter ... brukt ved. Vi har søkt etter bruk ved cystisk fibrose, astma og kronisk luftveisobstruksjon (KOLS). Vi har ikke ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste