Disorders of sexual development or dsd or kjønnsutvikling or "disorders of sex development" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. lvh
    -
    lvh.no/.../nervesystemet/symptomdiagnoser/hodepine
    /
    ... med hodepinesymptomer som kan være forårsaket av annen sykdom (sekundære hodepiner) med potensielt alvorlig forløp. For andre hodepiner ... Tumor Meningitt/encefalitt Hodepine utløst av valsalvalignende manøver, seksuell og fysisk aktivitet Chiari-malformasjon Subaraknoidalblødning Tilstand som ...