Disorders of sexual development or dsd or kjønnsutvikling or "disorders of sex development" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../feil-i-somatisk-kjønn
  /
  ... Updates in the Evaluation and Diagnosis of Common Disorders of Sexual Development. Curr Urol Rep 2015;16:83. Lee PA, Nordenström A, Houk CP, Ahmed SF, Auchus R, Baratz A, Baratz Dalke K, Liao ... Disorders of Sex Development Update since 2006: Perceptions, Approach and ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...kongenital-adrenal-hyperplasi-cah
  /
  ... er den vanligste årsaken til 46, XX DSD («disorders of sexual development») hvor pikefostre kan bli oppfattet som gutter grunnet ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../16-kromosomanalyser
  /
  ... 13 eller 18 og ved tvil om Down syndrom (NB. ved positiv FISH-undersøkelse på Trisomi 21 kan man ikke sikkert fastslå om det er en mosaikktilstand eller translokasjon, må avvente endelig kromosomsvar). Kan også brukes for å avklare kjønn ved DSD, se kapittel Andre tilstander som kan avklares med ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../11.3-forstyrrelser
  /
  ... et godt liv Forklar at UNN samarbeider med DSD team i Oslo eller Bergen. Forklar at det kan ta tid før tilrådning av kjønn gies. Forklar om utredning med blodprøver, evt UL etc. Referanser Pediatrisk ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-posttraumatiske-stress-symptomer
  /
  ... utvikling av posttraumatiske stress lidelse (PTSD), annen psykiatrisk lidelse og ... om barn med posttraumatiske stress symptomer utsettes for sekundære ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../11.2.3-behandling-ved-klassisk
  /
  ... B OPPA-kur, som ble benyttet til jenter in den forrige studien går ut. Isteden får begge kjønn nå OEPA-kur, der etoposid-dosen er noe økt i forhold til tidligere. Studien randomiserte pasienter i terapigruppe 2 og 3 (mer utbredt sykdom) mellom videre kjemoterapi med COPP og COPDAC med ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../pediatri/nevrologi/epilepsi
  /
  ... med tidlig anfallsdebut, rask progresjon eller påvirkning av utvikling og ... de fleste antiepileptika finnes på Oslo Universitetssykehus. Behandling ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner/sepsis
  /
  ... Meningokokksepsis), Gram negativ sepsis, Kawasakis sykdom (se kapittel om ... utvikling av sjokk med hypotensjon og multiorgan affeksjon. Diagnostikk ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...orske-barnevaksinasjonsprogrammet
  /
  ... genitalia, munn og svelg kan ses hos begge kjønn. Personer som får ... kan få vaksinen fra 6 måneder etter avsluttet behandling eller ved samme ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../notes-on-contributors
  /
  ... involvement of patients and the public in the development and implementation of ... promoting good sexual health in young people and raising awareness of ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste