Duchennes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... foreligger og hvilke behandlingsmuligheter som eksisterer. Tallmessig er Duchenne muskeldystrofi (DMD) den hyppigste årsaken til kardiologisk vurdering ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... gravis Guillain-Barre syndrom Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati Duchenne muskeldystrofi: Prednisolonbehandling forsøkes ofte, se Skandinavisk referanseprogram for ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... Spinal muskel atrofi, myopatier, muskeldystrofier som f.eks Duchenne, Limb-Girdle, andre), tverrsnittsskader, Nervus phrenicus skade, Cerebral ... insuffisient ekspirasjon. Selve lungevevet er i utgangspunktet normalt. Duchennes muskeldystrofi er den vanligste årsaken til kronisk respirasjonssvikt ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/emg-og-nevrografi
  /
  ... om muskeldystrofi til tross for negativ gentesting for Duchenne og Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert prosedyre, ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... kjente mutasjoner. Et eksempel er DNA diagnostikk av Duchennes muskeldystrofi som har 79 eksoner. Man må da ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... R96.0 Multippel sklerose G35 Muskeldystrofi INA, inkl. Duchenne G71.0 Myalgi M79.1 Myastenia gravis G70. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../17.3-plexus-brachialis
  /
  ... hyppigst (C5-C6 og evt. C7); såkalt Erb-Duchenne parese . Symptomer/klinikk Det er svekket funksjon av ...