Duchennes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. Frambu
    -
    www.frambu.no/duchennes-muskeldystrofi
    /
    ... Denne videoen ble tatt opp på kurs om Duchennes muskeldystrofi på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. I ...
  2. Frambu
    -
    www.frambu.no/diagnoser
    /
    ... Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias sykdom Nevrofibromatose type ...
  3. Frambu
    -
    www.frambu.no
    /
    ... Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias sykdom Nevrofibromatose type ...
  4. Frambu
    -
    www.frambu.no/...det-recessiv-tilstand-med-utviklingshemning
    /
    ... bundne, recessive tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, ...