Duchennes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... foreligger og hvilke behandlingsmuligheter som eksisterer. Tallmessig er Duchenne muskeldystrofi (DMD) den hyppigste årsaken til kardiologisk vurdering ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...s-for-duchenne-muscular-dystrophy
  /
  Emerging Drugs for Duchenne Muscular Dystrophy Legemidler Muskel og skjelett 2017 The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health Legemidler Lenker
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...dling-av-duchennes-muskeldystrofi
  /
  ... metoder. For status se ID2017_071. Eteplirsen for Duchenne muscular dystrophy in patients amenable to exon 51 ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... gravis Guillain-Barre syndrom Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati Duchenne muskeldystrofi: Prednisolonbehandling forsøkes ofte, se Skandinavisk referanseprogram for ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ttakelig-for-en-ekson-51-skipping
  /
  Blåreseptordningen Varselet er utarbeidet etter tips fra Statens legemiddelverk Muskel og skjelett Legemidler 2016 Folkehelseinstituttet Muskel og skjelett ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...dling-av-duchennes-muskeldystrofi
  /
  Legemiddel med forventet finansiering over Blåreseptordningen. Legemidler Barn og unge Muskel og skjelett Sjeldne diagnoser Nevrologi 2017 Folkehelseinstituttet ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... Spinal muskel atrofi, myopatier, muskeldystrofier som f.eks Duchenne, Limb-Girdle, andre), tverrsnittsskader, Nervus phrenicus skade, Cerebral ... insuffisient ekspirasjon. Selve lungevevet er i utgangspunktet normalt. Duchennes muskeldystrofi er den vanligste årsaken til kronisk respirasjonssvikt ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/emg-og-nevrografi
  /
  ... om muskeldystrofi til tross for negativ gentesting for Duchenne og Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert prosedyre, ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... kjente mutasjoner. Et eksempel er DNA diagnostikk av Duchennes muskeldystrofi som har 79 eksoner. Man må da ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... R96.0 Multippel sklerose G35 Muskeldystrofi INA, inkl. Duchenne G71.0 Myalgi M79.1 Myastenia gravis G70. ...
forrige · 1 · 2 · neste