Dysmeli Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://unn.no/.../metodeboker/metodebok-i-nyfodtmedisin
  /
  ... nasjonale retningslinjer/veiledere som blant annet omhandler gulsott, dysmeli, medfødt hørselstap, barnepalliasjon, palivuzumab RSV-profylakse, rotavirusvaksine hos ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...yfodte-med-reduksjonsdeformiteter
  /
  ... er underutviklet. Det finnes mange andre former for dysmeli (feil i lem) med andre misdannelser i lemmene, ...