Fenylketonuri or følling Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-helsebiblioteket-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/...ne-har-store-behov-dagens-medisin
    /
    ... slags pasienter som kommer hit, sier førsteforfatter Ingrid Følling, stipendiat innen Folkehelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. ...