Fenylketonuri or følling Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ilify-otsuka-pharmaceutical-605258
  /
  ... til fenylalanin. Dette kan være skadelig for pasienter med fenylketonuri . ABILIFY inneholder laktose . Dersom din lege har fortalt ... på 38°C eller høyere (målt i endetarmen). fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ilify-otsuka-pharmaceutical-605258
  /
  ... til fenylalanin. Dette kan være skadelig for pasienter med fenylketonuri . ABILIFY inneholder laktose . Dersom din lege har fortalt ... på 38°C eller høyere (målt i endetarmen). fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...uvan-biomarin-international-560726
  /
  ... rundes ned til 400 mg, tilsv. 4 tabletter. PKU: Voksne og barn: Startdose er 10 mg/kg ... skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt. fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1472
  /
  ... i blodet fremkalt mental retardering hos pasienter med Føllings sykdom (Fenylketonuri) (8, 9). Grunnen til at pasienter med Føllings sykdom ikke kan metabolisere fenylalanin er mangel på ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3162
  /
  ... hensyn til dette ved dosering til barn med Føllings sykdom?SVARKlavulansyre er en betalaktamasehemmer som forhindrer at ... barn som godkjent indikasjon i Norge. Pasienter med Føllings sykdom (fenylketonuri) som er heterozygote for fenylalanin hydroksylase ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-zantac-glaxosmithkline-565608
  /
  ... lite salt (natriumklorid) i maten du lider av fenylketonuri (forstyrrelse i omsetningen av fenylalanin; Føllings sykdom ) du bruker betennelsesdempende midler ( NSAIDs ), spesielt hvis ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-zantac-glaxosmithkline-565608
  /
  ... lite salt (natriumklorid) i maten du lider av fenylketonuri (forstyrrelse i omsetningen av fenylalanin; Føllings sykdom ) du bruker betennelsesdempende midler ( NSAIDs ), spesielt hvis ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...l-maxalt-maxalt-rapitab-msd-574538
  /
  ... fenylalanin Maxalt Rapitab 5 mg smeltetabletter Pasienter med Føllings sykdom : Inneholder en kilde til fenylalanin. Kan være skadelig for personer med Føllings sykdom . Hver 5 mg smeltetablett inneholder 1,88 ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-plenvu-norgine-645828
  /
  ... f.eks. gastroparese, gastrisk retensjon) du lider av fenylketonuri . Dette er en arvelig tilstand som gjør at kroppen ... fenylalaninkilde som kan være skadelig for personer med PKU ( fenylketonuri / Føllings sykdom ), en sjelden arvelig sykdom hvor kroppen ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...uvan-biomarin-international-572687
  /
  ... tyrosin. Kuvan brukes for å behandle hyperfenylalaninemi ( HPA ) eller fenylketonuri (PKU) hos pasienter i alle aldre. HPA og ... over et stort hudområde. Sees som røde vabler. fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste