Fenylketonuri or følling Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../refusjon-av-utgifter
  /
  ... for alle næringsmidler bortsett fra næringsmidler ved fenylkentonuri (Føllings sykdom). Bruk søknadsskjemaet ”Søknad om dekning av næringsmidler” ( ... Melkeproteinallergi hos barn under 10 år Punkt 3: Fenylketonuri (Føllings sykdom), søknad kun nødvendig hvis næringsmidlet ikke ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../blåreseptforskriften
  /
  ... for alle næringsmidler bortsett fra næringsmidler ved fenylkentonuri (Føllings sykdom). Bruk søknadsskjemaet ”Søknad om dekning av næringsmidler”, ... Laktose-, melkeproteinintoleranse/allergi hos barn under 10 år. Fenylketonuri (Føllings sykdom) Behandling av kreft/immunsvikt eller annen ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødte-stoffskift
  /
  ... vise snikende utvikling av symptomer (som f.eks. PKU som ikke har metabolske kriser). Residiverende akutte symptomer, ... 2018 hydroksymetylglutaryl-CoA lyasedefekt -HMG) og aminoacidopatier (phenylketonuri-PKU og tyrosinemi). For behandling og oppfølging av hver ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.8-nukleærmedisinske
  /
  ... no/nuklear. Biermann M, Johnsen B, Sorbye H, Folling M, Sundin A, Bach-Gansmo T. Positronemisjonstomografi ved ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/hypertyreose
  /
  ... Júlíusson P, Tøndel C, Aanderud S, Varhaug JE, Følling M, Bjerknes R. Behandling av Graves sykdom hos ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7.7-blødningstilstander
  /
  ... navlesnorsblod må bioingeniør informeres før blodprøvetaking i hæl (Følling, bili osv.). Kompresjon på stikkstedet! Behandling: Blødninger hos ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../20.6-hjemmefødsler
  /
  ... undersøkelse og registrering i Partus Det taes også «Følling-TSH» og evt. bilirubin ved behov. Oppfølging av ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../20.3-undersøkelse
  /
  ... kommer tilbake for å ta blodprøve til Nyfødtscreeningen (Følling). Hvis mor ønsker å reise hjem med barnet ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../amming-kan-være-kontraindisert
  /
  ... tilrådes Galaktosemi Maple syrup urine disease Ingen morsmelk. Fenylketonuri Delvis amming. Hvert måltid startes med fenylalanin-fri ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../anemier/megaloblastanemier
  /
  ... malnutrisjon, eventuelt hos barn på spesielle dietter (geitemelk, PKU-diett). Kombinasjonen økt homocystein og normal metylmalonsyre er ...
forrige · 1 · 2 · neste