Fenylketonuri or følling Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-av-follings-sykdom-fenylketonuri
  /
  Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2018_100. Legemidler Sjeldne diagnoser 2018 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ilify-otsuka-pharmaceutical-605258
  /
  ... til fenylalanin. Dette kan være skadelig for pasienter med fenylketonuri . ABILIFY inneholder laktose . Dersom din lege har fortalt ... på 38°C eller høyere (målt i endetarmen). fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ilify-otsuka-pharmaceutical-605258
  /
  ... til fenylalanin. Dette kan være skadelig for pasienter med fenylketonuri . ABILIFY smeltetabletter inneholder laktose . Dersom din lege har ... på 38°C eller høyere (målt i endetarmen). fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ilify-otsuka-pharmaceutical-605258
  /
  ... til fenylalanin. Dette kan være skadelig for pasienter med fenylketonuri . ABILIFY inneholder laktose . Dersom din lege har fortalt ... på 38°C eller høyere (målt i endetarmen). fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../refusjon-av-utgifter
  /
  ... for alle næringsmidler bortsett fra næringsmidler ved fenylkentonuri (Føllings sykdom). Bruk søknadsskjemaet ”Søknad om dekning av næringsmidler” ( ... Melkeproteinallergi hos barn under 10 år Punkt 3: Fenylketonuri (Føllings sykdom), søknad kun nødvendig hvis næringsmidlet ikke ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../blåreseptforskriften
  /
  ... for alle næringsmidler bortsett fra næringsmidler ved fenylkentonuri (Føllings sykdom). Bruk søknadsskjemaet ”Søknad om dekning av næringsmidler”, ... Laktose-, melkeproteinintoleranse/allergi hos barn under 10 år. Fenylketonuri (Føllings sykdom) Behandling av kreft/immunsvikt eller annen ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...uvan-biomarin-international-560726
  /
  ... rundes ned til 400 mg, tilsv. 4 tabletter. PKU: Voksne og barn: Startdose er 10 mg/kg ... skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt. fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...uvan-biomarin-international-560726
  /
  ... rundes ned til 400 mg, tilsv. 4 tabletter. PKU: Voksne og barn: Startdose er 10 mg/kg ... skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt. fenylketonuri ( føllings sykdom ): Arvelig sykdom som fører til mangel ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1472
  /
  ... i blodet fremkalt mental retardering hos pasienter med Føllings sykdom (Fenylketonuri) (8, 9). Grunnen til at pasienter med Føllings sykdom ikke kan metabolisere fenylalanin er mangel på ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3162
  /
  ... hensyn til dette ved dosering til barn med Føllings sykdom?SVARKlavulansyre er en betalaktamasehemmer som forhindrer at ... barn som godkjent indikasjon i Norge. Pasienter med Føllings sykdom (fenylketonuri) som er heterozygote for fenylalanin hydroksylase ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste