Friedreichs ataksi or frda Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/friedreichs-ataksi
  /
  Tilhører gruppen fremadskridende, nevrologiske sykdommer (nevrodegenerativ sykdom). I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Beta-propeller protein-assosiert nevrodegenerasjon Werdnig-Hoffmanns sykdom Friedreichs ataksi Rubinstein-Taybis syndrom COASY-protein-assosiert nevrodegenerasjon JNCL ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8264
  /
  ... RELIS antar at det her er snakk om Friedreichs ataksi (FRDA) som er en sjelden, arvelig nevrodegenerativ sykdom ( ... som kan bekrefte påstanden om at pasienter med Friedreichs ataksi opplever muskelsmerter som bivirkning av statiner hyppigere enn ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6085
  /
  ... term Cardiac Outcome and Predictors of Survival in Friedreich Ataxia." JAMA neurology (2015): 1-8. 2. Statens legemiddelverk. ... 08.09.2013 3. Wedding, Iselin M., et al. "Friedreich ataxia in Norway–an epidemiological, molecular and clinical study." ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Beta-propeller protein-assosiert nevrodegenerasjon Werdnig-Hoffmanns sykdom Friedreichs ataksi Rubinstein-Taybis syndrom COASY-protein-assosiert nevrodegenerasjon JNCL ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4123
  /
  ... pasienter med en rekke nevromuskulære sykdommer, for eksempel Friedreich's ataksi og multippel sklerose, men dokumentasjonsgrunnlaget er tynt. Idebenon ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2519
  /
  ... effects of high-dose idebenone in patients with Friedreich's ataxia: a randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2007; ... accepts Santhera's filling of SNT-MC17 in Friedreich's ataxia. www.santhera.com (8. oktober 2007).1. Di ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=2951
  /
  ... Institutes of Health Clinical Center. Idebenone to treat Friedreich's ataxia. http://www.clinicaltrials.gov1. Natural Medicines Comprehensive Database. http://www. ... Institutes of Health Clinical Center. Idebenone to treat Friedreich's ataxia. http://www.clinicaltrials.gov
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  ... muskeldystrofi MDC1A Laminin alfa 2 Dilatert Ingen Ingen Friedreich’s ataksi Frataksin Hypertrofisk T-inversjon, ve. aksedeviasjon, repolariserings-forstyrrelser ...