Hemofili Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/sykdom/blodersykdommer
  /
  ... lett grad, avhengig av mengden koagulasjonsfaktor. Ved alvorlig hemofili , hvor konsentrasjonen av den defekte koagulasjonsfaktoren er under ... f.eks. lette støt eller slag. Ved moderat hemofili , hvor konsentrasjonen av den defekte koagulasjonsfaktoren er 1- ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/sykdom/blodersykdommer
  /
  ... lett grad, avhengig av mengden koagulasjonsfaktor. Ved alvorlig hemofili , hvor konsentrasjonen av den defekte koagulasjonsfaktoren er under ... f.eks. lette støt eller slag. Ved moderat hemofili , hvor konsentrasjonen av den defekte koagulasjonsfaktoren er 1- ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/feiba-baxalta-570275
  /
  ... E/kg kroppsvekt må ikke overskrides. Blødningsprofylakse hos hemofili A -pasienter ved høy inhibitortiter og hyppige blødninger etter ... kg kroppsvekt/dag, eller reduseres gradvis. Blødningsprofylakse hos hemofili A -pasienter ved høy inhibitortiter under en immuntoleranseinduksjon (ITI): ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../novoseven-novo-nordisk-562208
  /
  ... erfaring i behandling av hemofili og/eller blødningsforstyrrelser. Hemofili A eller B med inhibitorer eller forventet høy anamnestisk ... 2-3 uker inntil sårtilheling er oppnådd. Ervervet hemofili: Preparatet bør gis så fort som mulig etter at ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/haemate-csl-behring-576241
  /
  ... doseringsintervallet for å unngå ukontrollert stigning i FVIII:C. Hemofili A : Dosering og behandlingsvarighet avhenger av alvorlighetsgraden av FVIII- ... 60 IE/dl). Ved langvarig blødningsprofylakse ved alvorlig hemofili A : Vanlig dose er 20-40 IE FVIII pr. ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/haemate-csl-behring-576241
  /
  ... doseringsintervallet for å unngå ukontrollert stigning i FVIII:C. Hemofili A : Dosering og behandlingsvarighet avhenger av alvorlighetsgraden av FVIII- ... 60 IE/dl). Ved langvarig blødningsprofylakse ved alvorlig hemofili A : Vanlig dose er 20-40 IE FVIII pr. ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../helixate-nexgen-bayer-ag-559772
  /
  ... behandlingsutbytte. Langtidsprofylakse mot blødning hos pasienter med alvorlig hemofili A : Doser på 20-40 IE pr. kg kroppsvekt ... styres av lege med erfaring i å behandle hemofili. Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt er fastslått ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/refacto-af-pfizer-563345
  /
  ... 60% (IE/dl). Langtidsprofylakse mot blødning ved alvorlig hemofili A : Vanlig dose er 20-40 IE faktor VIII ... VIII er en kjent komplikasjon i behandling av hemofili A . Disse inhibitorene er vanligvis IgG rettet mot faktor ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../helixate-nexgen-bayer-ag-559772
  /
  ... behandlingsutbytte. Langtidsprofylakse mot blødning hos pasienter med alvorlig hemofili A : Doser på 20-40 IE pr. kg kroppsvekt ... styres av lege med erfaring i å behandle hemofili. Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt er fastslått ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/wilate-octapharma-584366
  /
  ... ved gastrointestinal blødning, kan høyere doser være nødvendig. Hemofili A : Dose og behandlingsvarighet avhenger av hvor alvorlig FVIII- ... IE/dl). Langvarig profylakse mot blødninger ved alvorlig hemofili A : 20-40 IE/kg bør gis med 2- ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste