Hemofili Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7.7-blødningstilstander
  /
  ... fibrin plugg” X-bundet arv F VIII mangel (hemofili A) F IX mangel (hemofili B) Autosomal arv (heterozygote oftest asymptomatisk) Afibrinogenemi/hypofibrinogenemi/ ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hematologi-og-onkologi/hemofili
  /
  Bakgrunn Hemofili A skyldes en arvelig defekt i koagulasjonsfaktor VIII som fører til redusert koagulasjonsaktivitet. Hemofili B skyldes en tilsvarende defekt i faktor IX. ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  nordhemophilia.org/...uidelines acquired hemophilia 2009.pdf
  /
  Blødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2009 Working Group on Acquired Haemophilia of the Nordic Haemophilia Centres Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../artritt-hos-barn
  /
  ... Ved leddnær infiltrasjon i beinmarg kan hydrops forekomme. Hemofili og hemoglobinopatier: Blødning i ledd kan være debutsymptom ved mange former for hemofili. Sigdcelleanemi kan gi mikrotromber og ischemi i bein ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.6-aldersspesifikke-referanse
  /
  ... ved 6 måneders alder. Lave nivå sees ved Hemofili A og ved ervervet faktor VIII mangel. 15 ... ved 6 måneders alder. Lave nivå sees ved Hemofili A og ved ervervet faktor VIII mangel. 15 ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hemostaseundersøkelser
  /
  ... og fibrinolyse. Indikasjoner for hemostaseundersøkelser Utredning av blødningstilstander (hemofili). Utredning av trombosetilstander (trombofili). Kontroll av antitrombotisk og ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7-hematologi/7.8-vitamin-k
  /
  ... Guttebarn til kvinner som er verifiserte bærere av hemofili (fastslått gjennom undersøkelse, eller at hun har tidligere ... mulig bærer (hennes far og/eller bror har hemofili), inntil Cephotesten tilsier at banet ikke er affisert. ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  nordhemophilia.org/...idelinesCongenitalHaemophilia_2017.pdf
  /
  Blødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2017 Nordic Hemophilia Council Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../venøs-tromboembolisme
  /
  ... anleggelse eller spinal punksjon) Blødningsforstyrrelser (von Willebrand eller hemofili) Antikoagulerte (mekaniske hjerteklaffer eller stent) For disse pasientgrupper ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../shaken-baby-syndrome
  /
  ... gjøres spesifikk utredning for von Willebrands sykdom samt hemofili og andre koagulasjons forstyrrelser dersom orienterende undersøkelser gir ...
forrige · 1 · 2 · neste