Hunters or mucopolysaccharidoses or "mps ii" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=527
  /
  ... Nutr 1996; 40: 117-9.5. Fawzi WW, Hunter DJ. Vitamins in HIV disease progression and vertical ... Nutr 1996; 40: 117-9.5. Fawzi WW, Hunter DJ. Vitamins in HIV disease progression and vertical ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2262
  /
  ... Pharmacol 2007; 63: 233-41. 7. Kenney C, Hunter C, Jankovic J. Long-tern tolerability of tetrabenazine ... Pharmacol 2007; 63: 233-41. 7. Kenney C, Hunter C, Jankovic J. Long-tern tolerability of tetrabenazine ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3231
  /
  ... artralgi og artritter forekommer. Referanser:1. Marshall DA, Hunter JA, Capell HA.Double blind, placebo controlled study ... Jun;51(6): 758-60. 1. Marshall DA, Hunter JA, Capell HA.Double blind, placebo controlled study ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=12365
  /
  ... Sist oppdatert: 29. november 2017). 5. Blyth T, Hunter JA et al. Pain relief in the rheumatoid knee ... Sist oppdatert: 29. november 2017). 5. Blyth T, Hunter JA et al. Pain relief in the rheumatoid knee ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=1183
  /
  ... mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen. Referanser:1. Hunter JAA, Savin JA, Dahl MV. Reactive Erythemas and ... felleskatalogen.no (Sist endret 3. februar 2004).1. Hunter JAA, Savin JA, Dahl MV. Reactive Erythemas and ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=44
  /
  ... 1982; 21(4):231-4. 2. Marshall DA, Hunter JA et al. Double blind, placebo controlled study of ... 1982; 21(4):231-4. 2. Marshall DA, Hunter JA et al. Double blind, placebo controlled study of ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2221
  /
  ... Microbiol 2010; 33: 129-35. 5. Gifford JL, Hunter HN et al. Lactoferricin: a lactoferrin-derived peptide with ... Microbiol 2010; 33: 129-35. 5. Gifford JL, Hunter HN et al. Lactoferricin: a lactoferrin-derived peptide with ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=5476
  /
  ... clinicalpharmacology.com/ (14. april 2015). 10. Takusagawa HL, Hunter Rs et al. Bilateral uveal effusion and angle-closure ... clinicalpharmacology.com/ (14. april 2015). 10. Takusagawa HL, Hunter Rs et al. Bilateral uveal effusion and angle-closure ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8445
  /
  ... no/ (søk 6. april 2017). 9. Deveza LA, Hunter D et al.. Management of knee osteoarthritis. Version 2.0. ... no/ (søk 6. april 2017). 9. Deveza LA, Hunter D et al.. Management of knee osteoarthritis. Version 2.0. ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=6358
  /
  ... sikker diagnostisering av serotonergt syndrom; Sternbach-kriteriene og Hunter Serotonin Toxicity Criteria (HUST). Av 29 tilgjengelige kasusrapporter, ...