Huntingtons sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ig-kunnskap-om-huntingtons-sykdom
  /
  Huntingtons sykdom (HS) er en dominant arvelig, degenerativ hjernesykdom. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30-40 års alder og rammer begge kjønn. De første symptomene på Huntingtons sykdom er unormale ufrivillige bevegelser (koreatiske) og demensutvikling. De ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.sjeldnediagnoser.no/?k=Huntingtons sykdom
  /
  ... veiledning, presymptomatisk test, oppfølging, behandling og tannhelse ved Huntingtons sykdom. 2015 Senter for sjeldne diagnoser Nevrologi Nevrologi
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../aktuelt/sykdommer-a-a-nevrologi
  /
  ... Hjerneblødning Hjerneinfarkt Hjernerystelse Hjerneslag Hjernesvulst, Astrocytom Hjernetumorer Hukommelsessvikt Huntingtons sykdom Hypotensjon Insomni Iskemisk slag Jet lag Karmisdannelser i ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Hudsykdommer ved HIV Hudutslett hos barn Hukommelsessvikt Hundegalskap Huntingtons sykdom Hydrocele Hyperglykemibehandling Hyperhidrose Hyperkalemi Hyperkalsemi Hyperkoagulabilitet Hyperkolesterolemi Hypernatremi ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...tig-kunnskap-om-parkinsons-sykdom
  /
  ... utvalg nevrologiske sykdommer. Utvalget omfatter ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom. Du finner god og lett ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...kunnskap-om-multippel-sklerose-ms
  /
  ... utvalg nevrologiske sykdommer. Utvalget omfatter ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom. Du finner god og lett ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...nskap-om-multippel-sklerose-ms(1)
  /
  ... utvalg nevrologiske sykdommer. Utvalget omfatter ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom. Du finner god og lett ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... slik som adrenoleukodystrofi og dominante tilstander som juvenil Huntingtons sykdom forekommer. I tillegg har vi immunologisk betingede sykdommer ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykotiske-lidelser
  /
  ... psykosesymptomer hos barn/unge, i forbindelse med kritisk sykdom og intensivbehandling. ... Turner) Overdose/misbruk (eks. antikolinergika, hallusinogener, ...