Huntingtons sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5598
  /
  ... legemidler til pasienter med Huntingtons sykdomSPØRSMÅLEn pasient med Huntingtons sykdom har også har Morbus Bechterew og hjertesvikt. På ... om det er kontraindikasjoner mot biologiske legemidler ved Huntingtons sykdom, men finner ikke noe i litteraturen som tilsier ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5907
  /
  ... av førti-årene som nylig har fått påvist Huntingtons sykdom? Moderat depresjon, ikke psykose eller suicidaltanker. Hun har ... den generelle populasjonen (2). Etiologien bak depresjon ved Huntingtons sykdom er ikke fullt klarlagt og det er vanskelig ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=6904
  /
  ... tetrabenazin og behandling av Huntingtons sykdomSPØRSMÅLEn pasient med Huntingtons sykdom har fått preparatet tetrabenazin (Xenazine), som er uregistrert ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=846
  /
  ... Huntingtons sykdomSPØRSMÅLEn kvinne tidlig i 60-årene med Huntingtons sykdom har bedt fastlegen om å søke registreringsfritak for ... før resultatet er bekreftet i flere større studier. Huntingtons sykdom (HS) er en dominant arvelig nevrodegenerativ sykdom som ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8874
  /
  ... pasient i femtiårene med organisk psykose sekundært til Huntingtons sykdom (HS). Olanzapin og risperidon gitt i høye doser ... behandling av psykose og agitasjon hos pasienter med Huntingtons sykdom er dagens evidensgrunnlag mangelfullt. Publisert kunnskap er basert ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2932
  /
  ... og interaksjoner med Huntingtons-pasients legemidler.SPØRSMÅLPasient med Huntingtons sykdom bruker haloperidol (Haldol), ciklosporin (Sandimmun), mykofenolatmofetil (Cellcept), prednisolon ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2693
  /
  ... to glukosemolekyler som så kan absorberes fra fordøyelsessystemet. Huntingtons sykdom (HD) er en autosomal dominant, progressiv nevrodegenerativ sykdom ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=2637
  /
  ... 4,5). En studie gav 20 pasienter med Huntington sykdom og 8 friske kontroller behandling med gradvis høyere ... godt tolerert både hos friske og pasienter med Huntingtons sykdom, men at høyere doser enn 2400 mg ikke ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1041
  /
  ... ønsker å bruke tetrabenazin hos en pasient med Huntingtons sykdom. Det ønskes opplysninger om preparatnavn, produsent, basal- og ... Bruksområdet er bevegelsesforstyrrelser av forskjellig etiologi (tardive ... mm.). Depresjon regnes som absolutt kontraindikasjon, lavt blodtrykk ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4484
  /
  ... har gjort tidlige studier på nevroprotektiv effekt ved Huntingtons sykdom. Gruppens arbeid er delfinansiert av Sativex-produsenten, men ... of phytocannabinoid-based medicines in experimental models of Huntington's disease. J Neurosci Res 2011; 89(9): 1509-18. ...
forrige · 1 · 2 · neste