Hvit substans sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ublikasjonsliste-for-medisinsk-fodselsregister
  /
  ... Visual-motor deficits relate to altered gray and white matter in young adults born preterm with very low ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...entrasjoner-av-fint-svevestov-rapport-2018.pdf
  /
  ... risk function for estimating the global burden of disease attributable to ambient fine particulate matter exposure. Environ Health Perspect, 122 (4), 397-403. ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../publikasjonsliste-for-dodsarsaksregisteret
  /
  ... users who die from an overdose. Journal of Substance Use. 2017;22(3):331-6. Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Allen C, Barber RM, ...