Hypogammaglobulinemi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/octagam-octapharma-562284
  /
  ... Myelom eller kronisk lymfatisk leukemi med alvorlig sekundær hypogammaglobulinemi og tilbakevendende infeksjoner , tilbakevendende infeksjoner hos barn med ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/panzyga-octapharma-636981
  /
  ... infeksjon . Doseøkning kan være nødvendig for å redusere infeksjonshyppigheten. Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner ved kronisk lymfatisk leukemi , der ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/privigen-csl-behring-570199
  /
  ... justeres i et forsøk på å høyne bunnverdiene. Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner, og medfødt aids med tilbakevendende ... 0,4 g/kg hver 3.-4. uke. Hypogammaglobulinemi hos pasienter etter allogenisk hematopoetisk stamcelletransplantasjon : Anbefalt dose ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3232
  /
  ... men årsaken er uklar. Sykehuslege ønsker opplysninger om hypogammaglobulinemi er en kjent bivirkning av lamotrigin. Legemiddelprodusenten er også kontaktet.SVARDet finnes lite opplysninger om hypogammaglobulinemi ved bruk av lamotrigin i litteraturen. I en ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11408
  /
  Dato for henvendelse: 20.01.2017Nyresvikt og litium, hypogammaglobulinemi og lamotriginSPØRSMÅLAllmennlege spør vedrørende en pasient med bipolar ... dette er. Pasienten har også brukt lamotrigin (Lamictal). Hypogammaglobulinemi er påvist og legen lurer på om dette ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3118
  /
  ... tidligere behandlet to pasienter som ble innlagt med hypogammaglobulinemi etter behandling med rituximab. Han mener at dette ... en kontrollgruppe som ikke fikk rituximab. Forekomst av hypogammaglobulinemi var signifikant høyere i rituximabgruppen etter 12, 18 ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7077
  /
  ... de kan gi immunsvikt. Litteratursøk på lamotrigin og hypogammaglobulinemi gir relativt få treff. En kasuistikk beskriver en ... kasuistikk omhandler en kvinne på 62 år med hypogammaglobulinemi etter langvarig lamotriginbruk. Hos denne aktuelle pasienten normaliserte ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8649
  /
  ... infeksjonsmedisinsk avdeling har fått henvist en kvinne pga hypogammaglobulinemi og lurer på om årsaken kan være medikamentbivirkning. ... funn ved søk i forhold til Citalopram og hypogammaglobulinemi. Det er ikke gjort utvidet søk for zopiclon, ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=9346
  /
  ... De fleste pasienter med IgG1-mangel har generalisert hypogammaglobulinemi ettersom IgG1 normal utgjør rundt 75 % av total ... følge oppslagsverket UpToDate kan enkelte legemidler forårsake sekundær hypogammaglobulinemi og dermed IgG-subklassemangel, deriblant glukokortikoider og immunsupprimerende ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/myfortic-novartis-561715
  /
  ... pasienter med forverret nyrefunksjon eller nevrologiske symptomer. Risiko for hypogammaglobulinemi i forbindelse med tilbakevendende infeksjoner ved kombinasjon med ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste