Hypogammaglobulinemi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ogammaglobulinemia-of-infancy-thi
  /
  ... pasientene er antagelig hverken diagnostisert eller registrert. ”Fysiologisk hypogammaglobulinemi”: Maternell IgG passerer placenta i det siste trimester ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../komplikasjoner
  /
  ... er relatert til nøytropeni som ledd i beinmargssvikt, hypogammaglobulinemi og defekt T-cellefunksjon. Raskt innsatt empirisk antibiotikabehandling ... er ikke undersøkt i prospektive kliniske studier. Immunglobulinbehandling Hypogammaglobulinemi sees hos et stort flertall av pasientene (opptil ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...sialdiagnoser-ved-antistoffmangel
  /
  ... forhold til hverandre. I tillegg kan følgende gi hypogammaglobulinemi og/eller nedsatt B-lymfocyttfunksjon og/eller B- ... minus syndrom, monosomi 22, transkobalamin II-defekt og hypogammaglobulinemi, trisomi 8, trisomi 21, Wiskott-Aldrichs syndrom, X- ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...on-variable-immunodeficiency-cvid
  /
  ... og/eller fravær av blodtypeantistoffer. Andre differensialdiagnoser til hypogammaglobulinemi er utelukket. Mulig CVID Redusert konsentrasjon (< 2 SD ... og/eller fravær av blodtypeantistoffer Andre differensialdiagnoser til hypogammaglobulinemi er utelukket. Bakgrunn CVID er en kompleks heterogen ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../univentrikulaere-hjertefeil
  /
  ... av oppblåsthet, evt. diaré. Tapet kan også medføre hypogammaglobulinemi, evt. ledsaget av lymfopeni. Mange behandlingsprinsipper har blitt ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../non-cf-bronkiektasier
  /
  ... og Primær ciliær dyskinesi (PCD). Immundefekter, hyppigst er hypogammaglobulinemi som viser seg ved residiverende sinusitter og luftveisinfeksjoner. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../profylaktisk-behandling
  /
  ... 2 år Anbefaling infeksjonsprofylakse med gammaglobulin Ved kombinasjonen hypogammaglobulinemi og recidiverende, alvorlige infeksjoner med kapselkledde bakterier anbefales ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../myelomatose
  /
  ... inntil 2 år Infeksjonsprofylakse med gammaglobulin Ved kombinasjonen hypogammaglobulinemi og recidiverende, alvorlige bakterielle infeksjoner anbefales substitusjon med ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-lymfatisk-leukemi-kll
  /
  ... hvis vaksinasjon (pneumokokkvaksine) ikke har ført fram og hypogammaglobulinemi forligger. Det er vanlig å anbefale pasienter med ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-rituximab-anti-cd-20-antistoffer
  /
  ... Ikke overraskende vil man hos mange observere en hypogammaglobulinemi pga fravær av normale B-lymfocytter. Dette vil ...
forrige · 1 · 2 · neste