Hypogammaglobulinemi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/octagam-octapharma-562284
  /
  ... Myelom eller kronisk lymfatisk leukemi med alvorlig sekundær hypogammaglobulinemi og tilbakevendende infeksjoner , tilbakevendende infeksjoner hos barn med ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/panzyga-octapharma-636981
  /
  ... infeksjon . Doseøkning kan være nødvendig for å redusere infeksjonshyppigheten. Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner ved kronisk lymfatisk leukemi , der ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/privigen-csl-behring-570199
  /
  ... justeres i et forsøk på å høyne bunnverdiene. Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner, og medfødt aids med tilbakevendende ... 0,4 g/kg hver 3.-4. uke. Hypogammaglobulinemi hos pasienter etter allogenisk hematopoetisk stamcelletransplantasjon : Anbefalt dose ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/myfortic-novartis-561715
  /
  ... pasienter med forverret nyrefunksjon eller nevrologiske symptomer. Risiko for hypogammaglobulinemi i forbindelse med tilbakevendende infeksjoner ved kombinasjon med ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/cellcept-roche-547374
  /
  ... med redusert nyrefunksjon eller nevrologiske symptomer. Tilfeller av hypogammaglobulinemi er sett i forbindelse med tilbakevendende infeksjoner hos ... serum-IgG-nivå måles, og ved vedvarende, relevant hypogammaglobulinemi bør egnede tiltak vurderes, mht. den potente cytostatiske ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/cellcept-roche-547374
  /
  ... med redusert nyrefunksjon eller nevrologiske symptomer. Tilfeller av hypogammaglobulinemi er sett i forbindelse med tilbakevendende infeksjoner hos ... serum-IgG-nivå måles, og ved vedvarende, relevant hypogammaglobulinemi bør egnede tiltak vurderes, mht. den potente cytostatiske ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/kiovig-baxalta-560547
  /
  ... 0-18 år): Primære immunsviktsyndromer med nedsatt antistoffproduksjon. Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/hyqvia-baxalta-584259
  /
  ... år) ved primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon. Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/hizentra-csl-behring-572695
  /
  ... 18 år) ved: Primær immunsviktsyndrom med nedsatt antistoffproduksjon, hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/hizentra-csl-behring-572695
  /
  ... 18 år) ved: Primær immunsviktsyndrom med nedsatt antistoffproduksjon, hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste