Hypogammaglobulinemi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3232
  /
  ... men årsaken er uklar. Sykehuslege ønsker opplysninger om hypogammaglobulinemi er en kjent bivirkning av lamotrigin. Legemiddelprodusenten er også kontaktet.SVARDet finnes lite opplysninger om hypogammaglobulinemi ved bruk av lamotrigin i litteraturen. I en ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11408
  /
  Dato for henvendelse: 20.01.2017Nyresvikt og litium, hypogammaglobulinemi og lamotriginSPØRSMÅLAllmennlege spør vedrørende en pasient med bipolar ... dette er. Pasienten har også brukt lamotrigin (Lamictal). Hypogammaglobulinemi er påvist og legen lurer på om dette ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=3118
  /
  ... tidligere behandlet to pasienter som ble innlagt med hypogammaglobulinemi etter behandling med rituximab. Han mener at dette ... en kontrollgruppe som ikke fikk rituximab. Forekomst av hypogammaglobulinemi var signifikant høyere i rituximabgruppen etter 12, 18 ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7077
  /
  ... de kan gi immunsvikt. Litteratursøk på lamotrigin og hypogammaglobulinemi gir relativt få treff. En kasuistikk beskriver en ... kasuistikk omhandler en kvinne på 62 år med hypogammaglobulinemi etter langvarig lamotriginbruk. Hos denne aktuelle pasienten normaliserte ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8649
  /
  ... infeksjonsmedisinsk avdeling har fått henvist en kvinne pga hypogammaglobulinemi og lurer på om årsaken kan være medikamentbivirkning. ... funn ved søk i forhold til Citalopram og hypogammaglobulinemi. Det er ikke gjort utvidet søk for zopiclon, ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=9346
  /
  ... De fleste pasienter med IgG1-mangel har generalisert hypogammaglobulinemi ettersom IgG1 normal utgjør rundt 75 % av total ... følge oppslagsverket UpToDate kan enkelte legemidler forårsake sekundær hypogammaglobulinemi og dermed IgG-subklassemangel, deriblant glukokortikoider og immunsupprimerende ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1617
  /
  ... ved blodprøve 19.4 og 22.5 oppstått hypogammaglobulinemi. Både IgG, IgA og IgM er lave, henholdsvis ... holdepunkter i litteraturen for at interferoner kan medføre hypogammaglobulinemi. Karbamazepin kan ifølge en standardkilde gi lavere verdier ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5539
  /
  ... beskrevet for fenytoin, karbamazepin, zonisamid og lamotrigin (1). Hypogammaglobulinemi eller reduserte nivåer av immunoglobuliner er ikke nevnt ... rapporter i Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsdatabase* hvor hypogammaglobulinemi er satt i mistenkt sammenheng med bruk av ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=1628
  /
  ... en sykehuslege på hvilke legemidler som kan gi hypogammaglobulinemi som bivirkning. Han lurer også på om monensin, ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5146
  /
  ... med tanke på underliggende systemsykdom med negativt funn. Hypogammaglobulinemi ble påvist hos alle. Forfatterne diskuterer PG i forbindelse med hypogammaglobulinemi – både kongenital og ervervet. Tre av fire pasienter ...
forrige · 1 · 2 · neste