Igg Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../immunglobulinbehandling
  /
  ... med symptomgivende hypogammaglobulinemi med reduserte nivåer av total IgG. Dette inkluderer: Pasienter med medfødte B-lymfocyttdefekter (f. ... med CVID Forsøksvis behandling hos pasienter med symptomgivende IgG-subklassedefekt (spesielt IgG2 mangel). Formålet med immunglobulinbehandlingen er ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../4-infeksjoner/4.22-toxoplasmose
  /
  ... etter primærinfeksjon). Helst i sammenheng med pos. toxoplasma IgG med lav aviditet (< 40 %). Lav aviditet sannsynliggjør infeksjon siste 3-4 måneder. IgG-aviditet mellom 40-50 % vurderes individuelt. Sikker maternell ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ogammaglobulinemia-of-infancy-thi
  /
  ... antagelig hverken diagnostisert eller registrert. ”Fysiologisk hypogammaglobulinemi”: Maternell IgG passerer placenta i det siste trimester av svangerskapet ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-vaksiner/borreliose
  /
  ... og artritt. Ofte positiv se-IgM og se-IgG. Karditt Hjerteborreliose (karditt med AV-blokk) er en ... et intermitterende forløp. Vanligvis høy se-IgM og IgG. I leddvæsken kan man finne høye celletall (> 10– ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../igg-subklassemangel
  /
  ... følgende kriterier: Redusert konsentrasjon av minst to av IgG-subklassene IgG1-3 < 5 percentil for alder, med ... g. pneumokokk). Andre differensialdiagnoser er utelukket Variasjon av IgG subklassenivå er stor hos barn, særlig hos de ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../stamcelletransplantasjon
  /
  ... IVIG) 0,3-0,5 g/kg dersom IgG-nivå under 5 g/L. Komplikasjoner Infeksjoner Pasienter ... bærertilstand uten tegn til CMV aktivering. Positiv CMV IgG, forutsatt at IgG ikke er passivt overført med ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../autoimmun-leversykdom
  /
  ... stigning (spesielt ved normal ALP) Stigning i immunglobuliner: IgG > x 1,5 normal kons. Autoantistoffer i serum: ... positive. Det tar også oftest lang tid før IgG normaliseres, kan vedvare å være forhøyed. Pasientene trenger ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...nt-coliaki-og-gluten-sensitivitet
  /
  ... cøliaki, negativ IgA TG2 med eller uten positiv IgG DGP - tynntarmsbiopsi forenlig med cøliaki. Forekommer til tross ... cøliaki. IgA-mangel kan foreligge (ved isolert positiv IgG DGP), og derfor falsk negativ IgA TG2. IgA- ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødt-immunsvikt
  /
  ... gastro-intestinale og leversykdommer ofte fra tenårene. Nedsatt IgG og IgA, lav til normal IgM. Manglende vaksinerespons. ... fra 3-18 mnd. alder. Manglende tonsiller. Nedsatt IgG, IgM, IgA og IgD. Nedsatt antall B-lymfocytter, ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mage-tarm-lever-ernæring/cøliaki
  /
  ... 2 års alder og ved lav total-IgA. IgG-antistoff mot deamidert gliadinpeptid (DGP) Ved IgA-mangel: IgG-transglutaminase og IgG-DGP. Merk at normal-området ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste