Igg Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... gang under sykdomsforløpet på grunn av produksjon av IgG-autoantistoffer i ikke-neoplastiske B-lymfocytter. Bare 8 % ...
 2. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Diagnostikk?lg=procedureGroup
  /
  ... 2-mikroglobulin, pro-BNP, Troponin, T, ALP, INR, IgG, IgA, IgM og frie lette kjeder (kappa/lambda/ ...
 3. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Gyn_Doksorubicin?lg=procedure
  /
  ... 2-mikroglobulin, pro-BNP, Troponin, T, ALP, INR, IgG, IgA, IgM og frie lette kjeder (kappa/lambda/ ...
 4. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... gang under sykdomsforløpet på grunn av produksjon av IgG-autoantistoffer i ikke-neoplastiske B-lymfocytter. Bare 8 % ...
 5. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Myelomatose/Bakgrunn/Symptomer
  /
  ... 2-mikroglobulin, pro-BNP, Troponin, T, ALP, INR, IgG, IgA, IgM og frie lette kjeder (kappa/lambda/ ...
 6. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/.../Diagnostikk?lg=procedureGroup
  /
  ... 2-mikroglobulin, pro-BNP, Troponin, T, ALP, INR, IgG, IgA, IgM og frie lette kjeder (kappa/lambda/ ...
 7. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../Gyn-Paklitaksel-hver-3_uke?lg=ksprint
  /
  ... 2-mikroglobulin, pro-BNP, Troponin, T, ALP, INR, IgG, IgA, IgM og frie lette kjeder (kappa/lambda/ ...
 8. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/.../Diagnostikk/KLL?lg=procedure&chapter=4
  /
  ... gang under sykdomsforløpet på grunn av produksjon av IgG-autoantistoffer i ikke-neoplastiske B-lymfocytter. Bare 8 % ...