Igg Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=9346
  /
  Dato for henvendelse: 14.12.2017Lave nivåer av IgG ved bruk av metotreksat og infliksimabSPØRSMÅLHenvendelse fra farmasøyt: ... har nå fått lave nivåer av immunoglobulin G (IgG). Kan dette ha en sammenheng med legemiddelbruken?SVAR ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=219
  /
  ... kan noen pasienter med autoimmun sykdom presentere lave IgG-nivåer og/eller mangel på en eller flere subklasser IgG i blodet, men dette er sjelden. Hvis så ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=6321
  /
  ... men det er en vesentlig overgang av maternelt IgG til fosterets sirkulasjon under graviditet, spesielt i andre ... måneder etter fødselen. Hos fire av barna ble IgG-nivåerne målt, disse var normale og alle barna ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5988
  /
  ... som av eller annen grunn har fått anti-D IgG i slutten av svangerskapet, skal disse ha en ny dose IgG etter fødselen? I følge Felleskatalogen, har Rhesonativ en ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3046
  /
  ... det skilles mellom tre former for allergi: IgE, IgG og T-cellemedierte reaksjoner (2). Allergiske reaksjoner på ... være relatert til aktivering av celler (av Fc-IgG-reseptorer) eller aktivering av komplementsystemet via immunkomplekser, da ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5539
  /
  ... 2011. Pasienten fikk i 2003 påvist noe lav IgG (5,1 g/L), men øvrige immunoglobuliner var normale da. Etter oppstart med lamotrigin har IgG-verdier sunket vesentlig og IgA også blitt for ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5708
  /
  ... det er en korrelasjon mellom målt økning i IgG-nivåer og doseringsfrekvens, men dette er ikke entydig ... noe høyere hos personer med høyt alkoholinntak, mens IgG-nivået var noe lavere hos personer med moderat ( ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5994
  /
  ... begge legemidler gjelder at de er Immunglobulin G (IgG) monoklonale antistoff, som transporteres aktivt over placenta av ... fra graviditetsuke 14. Den aktive transporten av humant IgG starter i løpet av andre trimester og øker ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3753
  /
  ... mot kardiolipin i moderat konsentrasjon (s-anti-kardiolipin IgG: 34,7). Oppfyller foreløpig ingen andre kriterier for ... påfølgende undersøkelser med minst 12 ukers intervallAntikardiolipin antistoff (IgG eller IgM) i middels eller høyt titer (> 40 ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4470
  /
  ... kraftig fatigue. Utredning avdekket forholdsvis høyt nivå av IgG-antistoff mot infliksimab i forkant av den siste ... det i etterkant av reaksjonen på adalimumab påvist IgG antistoff men ikke IgE antistoff mot adalimumab. In vitro- ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste