Kallmanns syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/kallmanns-syndrom
  /
  Kallmanns syndrom er en sjelden, nedarvet tilstand hvor organene som produserer kjønnsceller ikke fungerer optimalt (hypogonadisme). I tillegg ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom DiGeorges syndrom ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../11-endokrinologi/11.5-mikropenis
  /
  ... LH el FSH mangel Retentio testis bilat vanlig Kallmann syndrom Anosmi, retentio testis CHARGE syndrom Multiple misdannelser (øre, ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hypofyse/hypofysesvikt
  /
  ... Tpit mutasjonen. Mutasjon i KAL1 genet gir klinisk Kallmann syndrom med isolert hypogonadotrop hypogonadisme og anosmi. Diagnostiseres oftest ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom DiGeorges syndrom ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/manglende-pubertet
  /
  ... genetiske (medfødte isolert hypogonadotrop hypogonadisme, septo-optisk dysplasi, Kallmann-, Prader-Willi- og CHARGE- syndrom) eller ervervet (hypofysære svulster, granulomatøse sykdommer, hjernebestråling av ...