Kennedys sykdom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=9302
  /
  ... Disord 2008;107(1-3):127. 6. Yatham L, Kennedy S et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=4651
  /
  ... 82. www.sign.ac.uk 5. Yathan LN, Kennedy SH et al. Canadian network for mood and anxiety treatments (CANMAT) guidelines for the management of patients with bipolar disorder: consensus and controversies. Bipolar Disorders 2005:7 (suppl. ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2609
  /
  ... Role of risperidone in children with autism spectrum disorder. Ann Pharmacother 2006; 40: 909-16.3. Kennedy E, Kumar A, Datta SS. Antipsychotic medication for ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=156
  /
  ... Melatonin. Micromedex Database 1974-1995, vol. 86.5. Kennedy SH et al. The ... disorders with melatonin. Developmental Medicine and Child Neurology 1994, ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6665
  /
  ... Berle JØ, Solberg DK et al. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. Tidsskr Nor Legefor 2011; 131: 126-29. 7. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 313-6. 8. Kennedy D, Koren G. Identifying women who might benefit from ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=117
  /
  ... et al. Improvement in subjective sleep in major depressive disorder with a novel antidepressant, agomelatine: randomized, double-blind comparison with venlafaxine. J Clin Psychiatry 2007; 68(11): 1723-32.[abstract] 6. Kennedy SH, Rizvi S et al. A double-blind comparison ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...n-sandimmun-neoral-novartis-563720
  /
  ... og stamcelletransplantasjon . Forhindre eller behandle «graft-versus-host-disease» (GVHD). Sandimmun Neoral: Endogen uveitt: Behandling av synstruende ... av nyrefunksjonen fastslås ved minst 2 målinger. Fordi Sandimmun Neoral kan redusere nyrefunksjonen er det ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/ambisome-gilead-545993
  /
  ... pasienten følges opp svært nøye med målinger av serumkonsentrasjonen av aminoglykosidet og av kreatinin. Kildegrunnlag ... Monitorering Pasienten bør følges opp med målinger av kaliumkonsentrasjonen i serum. Kildegrunnlag Interaksjonsstudier Kilder Depont ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...el-aspen-pharma-trading-ltd-560041
  /
  ... Interaction between azathioprine and aminosalicylates: an in vivo study in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:79-85 Lowry ... Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette. Kildegrunnlag Kasusrapporter ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...trin-retard-glaxosmithkline-565480
  /
  ... ved behandlingsstart bør registreres, og etterfølgende målinger bør utføres, særlig ved preeksisterende hypertensjon . Seponering bør ... tyder på forsinket hypersensitivitet, og kan ligne «serum sickness». Lever/galle: Forhøyede leverenzymer, gulsott , hepatitt. Muskel-skjelettsystemet: ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · neste · siste