Keratoser or keratose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-helsebiblioteket-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/.../forebygging/primer-forebygging
    /
    ... melanom), redusere aldringsforandringer i huden, forekomsten av aktiniske keratoser og plateepitelkarsinom (17). Det er også vitenskapelig belegg ...