Keratoser or keratose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Aftøs stomatitt Aftøse munnsår Akalasi Aklorhydri Akromegali Aktinisk keratose Aktinomykose Akustikusnevrinom Akutt abdomen Akutt aspirasjon Akutt faryngitt ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...kreftbehandling-og-soleksponering
  /
  ... beskytte Andre hudreaksjoner Basalcellekarsinom (BRAF-hemmere), erytem, acinitic keratose, utslett (Ipilimumab), soleksem = polymorphous light eruption Versjon 2. ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../forebygging/primer-forebygging
  /
  ... melanom), redusere aldringsforandringer i huden, forekomsten av aktiniske keratoser og plateepitelkarsinom (17). Det er også vitenskapelig belegg ...