Kleefstras or "microdeletion syndromes" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/kleefstras-syndrom
  /
  Kleefstras syndrom er en sjelden og nylig oppdaget årsak til utviklingshemning av varierende grad. Sentrale trekk ved ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Hvit substans-sykdommer (leukodystrofier) Charcot-Marie-Tooths sykdom Kleefstras syndrom NF 1 FAHN Fettsyre-hydroksylase-assosiert nevrodegenerasjon ... Kearns-Sayres syndrom Kennedys sykdom Kinky hair syndrome Kleefstras syndrom Klinefelters syndrom Klippel-Trenaunays syndrom Kongenitt muskeldystrofi ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Hvit substans-sykdommer (leukodystrofier) Charcot-Marie-Tooths sykdom Kleefstras syndrom NF 1 FAHN Fettsyre-hydroksylase-assosiert nevrodegenerasjon ...