Larsens syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/neotigason-actavis-561896
  /
  ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... angioødem , urticaria , eksfoliativ dermatitt , ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/neotigason-actavis-561896
  /
  ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... angioødem , urticaria , eksfoliativ dermatitt , ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...epot-madopar-solubile-roche-561194
  /
  ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of ... dysgeusi , dyskinesi (koreatisk og atetotisk), variasjoner ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...epot-madopar-solubile-roche-561194
  /
  ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of ... dysgeusi , dyskinesi (koreatisk og atetotisk), variasjoner ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/methotrexate-pfizer-561415
  /
  ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... nekrolyse ( Lyells syndrom ), pruritus. Immunsystemet: Anafylaktoide ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/sinemet-msd-563946
  /
  ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of ... somnolens , brystsmerter, impulskontrollforstyrrelser (patologisk spilleavhengighet, ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/metex-medac-561398
  /
  ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: 512. Larsen FG, ... syndrom . Mest relevant er hemming av det hematopoetiske systemet ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../sinemet-depot-mite-msd-563944
  /
  ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of ... sykdom : Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/methotrexate-pfizer-561415
  /
  ... Methotrexate and retinoids in combination for psoriasis. Lancet 1987; ii: ... nekrolyse ( Lyells syndrom ), pruritus. Immunsystemet: Anafylaktoide ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/duodopa-abbvie-548174
  /
  ... Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7. Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The ... Øye: Horners syndrom, mydriasis , okulogyre kriser. Svært sjeldne (<1/10 000): ...
forrige · 1 · 2 · neste