Maple syrup urine disease Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutte-stoffskiftesykdommer
  /
  ... Større barn Ureasyklusdefekter ++++ + (OTC deficient heterocygotes) (+) Organiske acidurier ++++ + (+) Maple syrup urine disease (MSUD) ++++ ++ ++ Fettsyreoksidasjonsdefekter ++ ++++ (+) Non-ketotisk hyperglycinemi ++++ 0 0 Mitokondrielle ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../10-glukose/10.6-metabolsk-sykdom
  /
  ... ammoniakk ved sykdommer i ureasyklus, grenede aminosyrer ved maple syrup urine disease, organiske syrer ved mangler i metabolismen av organiske ... laboratorieresultatene/diagnose. - Tiamin (B1) 10 mg/dag ved maple syrup urine disease. - Biotin 10 mg/dag ved isovaleriansyreemi, propionsyreemi eller ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../amming-kan-være-kontraindisert
  /
  ... hvor morsmelk ikke eller bare delvis tilrådes Galaktosemi Maple syrup urine disease Ingen morsmelk. Fenylketonuri Delvis amming. Hvert måltid startes ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../syrebaseforstyrrelser
  /
  ... men også hyperalimentasjon), aminosyrer (medfødte stoffskiftesykdommer, f.eks. maple syrup urine disease). Økt syre-inntak: Acetylsalicylsyre (se kapittel om Acetylsalicylsyre), ...