Marfans syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4926
  /
  ... syndromSPØRSMÅLEn pasient i tenårene som mistenkes å ha Marfans syndrom har også ADD og står på metylfenidat (Ritalin) ... har fungerer betydelig dårligere uten. Kan en med Marfans syndrom stå på sentralstimulerende behandling? Han har klaget på ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3461
  /
  ... syndrom og p-pillerSPØRSMÅLLege spør om kvinne med Marfans syndrom kan bruke p-piller av kombinasjonstype.SVARMarfans syndrom ... av svangerskap. I en artikkel fra 1972 nevnes Marfans syndrom som kontraindikasjon for p-piller (2), men vi ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7971
  /
  ... med keratokonus: Downs syndrom, atopisk dermatitt, retinitis pigmentosa, Marfans syndrom, Aperts syndrom og Ehlers-Danlos syndrom (1). I ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=11653
  /
  ... og har fått amoksicillin som endokardittprofylakseSPØRSMÅLEin pasient med Marfan syndrom og fleire karimplantat pleier i samband med tannbehandling ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9003
  /
  ... forskrivning av metylfenidat til en pasient med mistenkt Marfans syndrom. Det ble her lagt vekt på viktigheten av ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4958
  /
  ... Andre risikofaktorer for SKAD med arvelig komponent inkluderer Marfans syndrome, Ehler Danlos syndrom og cystisk medial nekrose. Noen ...