Medfødt immunsvikt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-varivax-msd-613984
    /
    ... du eller barnet ditt har et familiemedlem med medfødt immunsvikt, eller ved sykehistorie med immunsvikt, du eller barnet ...
  2. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/.../pasienter/pil-varivax-msd-613984
    /
    ... du eller barnet ditt har et familiemedlem med medfødt immunsvikt, eller ved sykehistorie med immunsvikt, du eller barnet ...
  3. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/.../pil-octagam-octapharma-581285
    /
    ... med medfødt mangel på antistoffer (syndromer med primær immunsvikt: medfødt agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunsvikt, alvorlig kombinert ...
  4. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/varivax-msd-613858
    /
    ... 59 måneder: CD4+ <15%. Familiær sykehistorie som omfatter medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre immunkompetanse er påvist hos potensiell mottaker ...
  5. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/varivax-msd-613858
    /
    ... 59 måneder: CD4+ <15%. Familiær sykehistorie som omfatter medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre immunkompetanse er påvist hos potensiell mottaker ...
  6. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/.../m-m-rvaxpro-msd-vaccins-561177
    /
    ... 15% hos barn 36-59 måneder. Familieanamnese med medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre påvist immunkompetanse. M-M-RVAXPRO MSD ...
  7. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/...pil-m-m-rvaxpro-msd-vaccins-571349
    /
    ... eller barnet ditt har en familiehistorie som omfatter medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre det er påvist at du eller barnet ...
  8. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/protopic-leo-563076
    /
    ... lymfom , samt hudkreft. Preparatet bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt, eller hos pasienter som får behandling som forårsaker ...
  9. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/elidel-meda-558515
    /
    ... Elidel Meda Lukk Forsiktighetsregler Bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt eller samtidig med behandlinger som kan føre til ...
  10. felleskatalogen
    -
    https://www.felleskatalogen.no/.../pil-panzyga-octapharma-637497
    /
    ... på antistoffer (syndromer med primær immunsvikt, slik som: medfødt agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunsvikt, alvorlig kombinert immunsvikt) Pasienter med blodsykdommer som fører ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste